banner-208

Lékaři varují radnici Prahy 10 před omezením péče na poliklinice v Malešicích, v petici vyzývají k zastavení rekonstrukce

12.4.2016

Rekonstrukce polikliniky v Plaňanské ulici je zoufale nepřipravená a jedné z největších poliklinik v Praze tak hrozí zásadní omezení provozu. Lékaři proto vyzývají k podpoře petice, která žádá odložení rekonstrukce.

aktuality-lekari-varuji-radnici

„Rekonstrukci polikliniky v Malešicích provází vzhledem k neinformovanosti ze strany města od samotného počátku velké pochybnosti. Pronajímatel, lékaři, personál, ale zejména pacienti nejsou o připravovaných změnách vůbec informování. Nevíme, jak bude rekonstrukce financována, rozvržena, či jak bude nakládáno s toxickými látkami jako je azbest, které se nachází ve starém plášti polikliniky,“ varuje MUDr. Vít Kratochvíl.

Lékaři, kteří na poliklinice působí, mají obavu o zdraví pacientů. Rekonstrukce totiž omezí chod jejich ordinací, prodlouží objednací doby, lékaři budou moci ošetřit méně lidí a budou muset odkládat operace.

„Rekonstrukce polikliniky je nutná, ale za stávajících podmínek je pro nás nepřijatelná. Ze strany města je vedená velmi neprofesionálně – lékaři neví, co se děje, neznají podmínky, za kterých bude polovina polikliniky uzavřena, a obávají se o své pacienty,“ říká MUDr. Jiří Holubář.

Lékaři proto spouští petici „Zabraňme omezení lékařské péče v poliklinice Malešice“, která vyzývá k zastavení rekonstrukce budovy. A to do doby, než bude ze strany města řádně připravena, včetně časových a prostorových plánů o přesunu ordinací po dobu rekonstrukce i jasných informací o jejím financování.

Přístup Prahy 10 k rekonstrukci polikliniky totiž lékaři označují za podivný. Radnice neprojevila sebemenší zájem o spolupráci s lékaři před připravovanou rekonstrukcí, a to ani přes aktivní snahu ze strany lékařského sboru – za více než měsíc nebyla radnice schopná odpovědět na dopis lékařů. Pronajímatel i lékaři mají obavy, že přístup města je nekoncepční snad záměrně. Radnice Prahy 10 chce totiž zahájit rekonstrukci polikliniky za každou cenu, hned, a s pochybným efektem. Budova má být rekonstruována po částech, nikoliv jako celek, takže hrozí jak neefektivní vynaložení finančních prostředků, tak významné omezení péče.

„Nehospodárné zacházení s finančními prostředky jsou v českém zdravotnictví věhlasné. Každý z nás tuší, že stát či obec se nemusí vždy chovat efektivně. V okamžiku, kdy je však ohrožena základní lékařská péče, se lékaři již musí ozvat. Lépe žádná rekonstrukce, nežli špatná,“ říká MUDr. Jiří Holubář.

Petice je k dispozici na těchto místech:

Poliklinika Malešice, Plaňanská 573/1, Praha 10, PSČ 108 00

– Chirurgie – ordinace MUDr. Jiřího Holubáře, přízemí (po – pá)
– Ortopedie – ordinace MUDr. Víta Kratochvíla, 1. patro (po – pá)
– Stomatologie – ordinace MUDr. Jiřího Čecháka, 1. patro (po – čt)

© 2018 - MUDr. JIŘÍ HOLUBÁŘ. Všechna práva vyhrazena. Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, 108 00  Praha 10