banner-2

Proč kandiduji

Celý život se zajímám o veřejné dění a jako lékař s vlastní praxí, který žije 40 let v Praze 10, mám i možnost se o něm dennodenně bavit se svými pacienty. Vnímám, že naší společnosti se po mnoha letech začíná dařit a většina lidí se i začíná zajímat o to, co je pro ně v životě opravdu důležité. Vedle zdraví, které vždy bylo a bude na prvním místě, vnímám mezi lidmi stále větší zájem o politické dění. Ač se to nezdá, lidé se o politiku zajímají a na její představitele mají jasný názor. Co více, sami se mnohdy angažují, a to buď na úrovni spolkové či dokonce obecní.

Osobně tak již několik let přemítám, zda se stát jedním z nich a politikou se vedle své profese začít i aktivně zabývat. Díky vám, se kterými se ve své ordinaci potkávám, jsem se rozhodl, že tak učiním a zkusím být nejen vaším osobním lékařem, ale i společným senátorem.

Mám dost životních zkušeností, které mohu do politiky přinést, ale zároveň i dost sil na to, abych mohl něco změnit. Toho, co měnit k lepšímu, je stále ještě dost a já věřím, že s vaší podporou bych to mohl dokázat. Cítím, že lidé chtějí politiky s pozitivními názory na život, kteří se snaží něco změnit, nejen v jejich v bezprostředním okolí. Témata, kterým bych se chtěl v politice věnovat, vznikají v diskusích s vámi, a já doufám, že se v nich mnozí nejen najdete, ale zároveň je svým hlasem 7. či 8. října 2016 i aktivně podpoříte.

S úctou zdraví,

jiri-podpis-2

MUDr. Jiří Holubář


Moje volební témata

Kvalitní péče na kvalitních poliklinikách

Devadesát procent ambulantních zdravotnických zařízení v našem hlavním městě je v soukromých rukách. Sídlí však v budovách pronajatých obcí a v řadě ostatních měst to není jiné. Hospodaření poliklinik proto musí být transparentní, a to zejména pokud jsou v rukou pronajímatelů. Obce a města by tak měly na poliklinikách garantovat nejen dostupnost péče, ale i její kvalitu. Tam, kde tak nečiní, dochází k nejistotám nejen u doktorů, ale i u pacientů. A to je při jakékoliv léčbě to nejhorší, co může nastat.

Osobně se již dva roky angažuji v problematikách rekonstrukce mně dobře známé polikliniky v Malešicích. Společně s ostatními lékaři se snažím přimět radnici a provozovatele k brzké, leč neuspěchané rekonstrukci. Podporu, kterou jste našemu úsilí vyjádřili stovkami podpisů v petici, beru za osobní závazek a i nadále budu aktivně vystupovat za dosažitelnou a kvalitní péči jak v naší Praze 10, tak i ostatních městech napříč všemi kraji.

Důstojné dožití

V hlavním městě je nyní 18 procent lidí starších 65 let. S tím, jak populace stárne, bude i toto procento dál narůstat. Stát ani města přitom nejsou schopny zajišťovat podmínky pro důstojné dožití nás všech, natož zdravotně handicapovaných, ani poskytovat podporu rodinám při domácí péči.

Chci, aby se stát zasadil o podmínky pro důstojné dožití pacientů vyžadujících paliativní péči v posledních měsících života. V případě, že budu mít možnost práce v senátu, zasadím se o podporu domácích, tzv. létajících hospiců, pečujících o pacienty v posledních týdnech života v jejich přirozeném domácím prostředí. Ve městech, kde to bude nutné, se zasadím i o budování sítě ambulantních hospiců a stacionářů pro péči o takové klienty. Důstojné dožití se v Česku musí stát společenskou normou, nikoliv individuálním přáním každého z nás.

Odchody lékařů do zahraničí

Ročně odchází do zahraničí pracovat přes 200 absolventů tuzemských lékařských fakult. Přinejmenším osm set lékařů českému zdravotnictví chybí, a to ve všech specializacích. Každý čtvrtý lékař je starší 60 let. U lékařů je v případě přesčasů obcházen zákoník práce. Systém funguje jen proto, že v Česku pracuje na 2500 cizinců.

Jako lékař tyto podmínky bohužel znám, a jako senátor je chci změnit. Omezit odcházení mladých lékařů za hranice by mělo být absolutní prioritou zdravotnické politiky každého státu. Řešení není jen ve zvyšování platů. Osobně vidím velkou příležitost v navýšení kapacit na lékařských fakultách a umožnění studia více zájemcům z českých študáků. Změna zákona o vzdělávání lékařů v podobě redukce povinných odborností, by rovněž mohla mladým doktorům přestat klást překážky k jejich kariéře a přimět je zůstat tam, kde svým pacientům doopravdy rozumí.

Posílení role praktických lékařů

Vzhledem k velké dostupnosti zdravotní péče v naší zemi se vysoce vzdělaní praktičtí lékaři bohužel dostávají do role vysoce vzdělaných dispečerů a i banální případy musí posílat za specialisty. Ti jsou tak zahlceni obrovským množstvím pacientů, kteří jejich péči však mnohdy ve skutečnosti nepotřebují. To vede k přetížení specializovaných lékařů, k ohromným finančním ztrátám a v neposlední řadě ke zhoršení kvality péče u specialistů samotných.

Rád bych se proto zasadil o posílení role praktických lékařů. Domnívám se, že by měli být kvalifikovanou a důvěryhodnou vstupní branou do systému a měli by provádět v celé řadě odborností vyšetření a ošetření, které náleží specialistům. Vím, že mladí a erudovaní praktici se zvýšení svých kompetencí nebojí. Posílení role praktických lékařů je důležitá nejen z pohledu zdravotnictví, ale i z pohledu pacienta: důvěra ve svého praktika vede k pravidelným preventivním prohlídkám a včasnému zachycení vážných onemocnění. Vnímání praktika jako jakéhosi rodinného lékaře může vést k nastavení zdravého životního stylu u všech členů domácnosti a k prevenci ochrany jejich zdraví a předcházení úrazů.

Sportující děti a mládež

V České republice neexistuje preventivní vyšetření mladých sportovců v předškolním a školním věku. Sport se profesionalizuje, na děti jsou kladené velké nároky, ale jen minimální procento mladých lidí prošlo komplexním vyšetřením.

Komplexní lékařské prohlídky u mladých lidí by se měly začít řešit systémově, a to včetně zátěžových testů nebo EKG. Za svou kariéru sportovního lékaře jsem bohužel viděl několik velmi závažných zdravotních komplikací, kterým se prevencí dalo předejít. Podobná změna zákonů se nedotkne celého systému, ale ve skutečnosti dokáže, a to bez přehánění, mnoha dětem zlepšit, nebo dokonce zachránit život.

© 2016 - MUDr. JIŘÍ HOLUBÁŘ. Všechna práva vyhrazena. Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, 108 00  Praha 10

Youtube
Facebook